09.09.2018 Kopaszewska Droga Krzyżowa Niepodległości

W roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a przede wszystkim w roku przypomnienia największego zrywu Wielkopolski i jedynego zwycięskiego powstania Polaków, chcemy pochylić się nad tematem niepodległości oraz osób, którym ją zawdzięczamy. Tę niepodległość rozumieć będziemy nie tylko jako walkę z bronią w ręku i przelanie krwi na ołtarzu Ojczyzny, ale także jako prawo do wolności, do języka, wiary, poglądów. Podążając od stacji do stacji rozważać będziemy chwile wielkie i wzniosłe w naszych dziejach, ale również te, które winny budzić nasze narodowe sumienie. Kolejne upadki pod krzyżem staną się okazją do zadania sobie pytania o ich sens, o naszą wobec nich postawę. W sposób szczególny przypomnimy także naszych wielkopolskich bohaterów, ojców i matki wielkopolskiej niepodległości. Nie tylko postaci z kart podręczników, ale także zapomnianych bohaterów – naszych przodków, dla których Ojczyzna była wielkim, zbiorowym obowiązkiem. Po raz trzeci pieszą Kopaszewską Drogę Krzyżową objął swoim patronatem honorowym ks. abp Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański.

Szczegółowy program dostępny tutaj.