70-lecie OSP Kopaszewo

W dniu 20 czerwca 2015 roku odbyły się obchody 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopaszewie.

Podczas uroczystości nadano nowy sztandar jednostce z Kopaszewa, który jest  wyrazem najwyższego społecznego uznania. Fundatorzy sztandaru to: Firma DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Gmina Krzywiń, Bank Spółdzielczy w Kościanie, a także mieszkańcy wsi Kopaszewo. Przewodniczącym Honorowego Komitetu Fundacyjnego został dr Karol Marciniak, prezes firmy DANKO Hodowla Roślin. Natomiast akt nadania odczytał, a następnie sztandar wręczył Stanisław Wolniczak, Członek Prezydium ZOW ZOSP RP woj. Wielkopolskiego.

Z okazji obchodów 70-lecia zostały również wręczone odznaczenia i odznaki  druhnom i druhom z OSP Kopaszewo. Druhom z Kopaszewa nadano medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Złoty Medal otrzymał  Marian Wardal, Srebny Medal Elżbieta Klak i Michał Wardal, natomiast Brązowy Medal  Mariusz Sobkowiak, Adam Michałowski, Jacek Kasztelan i Marek Kuśnierek. Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali: Leszek Majchrzak, Wiktor Majchrzak, Stefan Majchrzak i Piotr Wypłata. Poza tym zostały wręczone odznaki młodzieżowe, a także „Za wysługę lat” najbardziej zasłużonym druhom OSP Kopaszewo m.in. odznaka „65 lat” Franciszek Ratajczak, „55 lat” Edward Schulz, „50 lat” Czesław Chmielewski.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopaszewie dziękuję wszystkim sponsorom i osobom, które przyczyniły się do organizacji uroczystości, przede wszystkim Zakładowi Nasienno-Rolnemu w Kopaszewie, Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, a także firmom: Roman Zandecki Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe Piona, J.T.J. Piekarnia i Ciastkarnia Krzywiń, Samopomoc Chłopska GS Krzywiń.