Ferie na sportowo z OSP Kopaszewo

Kolejny raz Ochotnicza Straż Pożarna w Kopaszewie włączyła się  w przygotowanie  wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Kopaszewie, Ragaczewie Małym, Rogaczewie Wielkim oraz okolicznych miejscowościach. Głównym partnerem przy realizacji przedsięwzięcia było Sołectwo Kopaszewo. Projekty realizowane przez OSP Kopaszewo zostały dofinansowane ze środków Powiatu Kościańskiego w ramach konkursu „Ferie na sportowo”oraz przez Gminę Krzywiń. Celem projektów było upowszechnianie aktywnej formy wypoczynku poprzez uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych. Spędzanie na sportowo wolnego czasu przez dzieci i młodzież w okresie ferii zimowych.

Podczas ferii realizowano zajęcia świetlicowe taki jak: wieczór bajkowy, noc filmowa, wspólne gotowanie. Jednak szczególne ważne było przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pomocy dla najmłodszych. Poza krótkim wprowadzeniem teoretycznym, każde dziecko mogło sprawdzić swoje umiejętności i zachowania w sytuacji zagrożenia. Innymi wydarzeniami w ramach projektów był wyjazd do kina oraz pobyt w Club Family w Śmiglu, gdzie młodzież mogła rywalizować podczas gry w bowling oraz aktywnie spędzić czas na placu zabaw.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanym w realizację projektów, prowadzących zajęcia, opiekunów, rodziców!  Szczególnie uznania dla stałych opiekunów, którzy byli zaangażowani podczas całych ferii, tj. Alicji Maciejewskiej, Marii Majchrzak oraz Beaty Brzozowskiej- Sobczak.

 

Leszek Majchrzak