Ferie na sportowo ze Stowarzyszeniem Oświatowym

Luty w tym roku, to  czas zasłużonego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w naszym województwie. Jak co roku zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Rogaczewie Małym, Kopaszewie, Rogaczewie Wielkim oraz okolicznych wsiach. Współorganizatorami przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie,  Sołectwo Rogaczewo Małe oraz Sołectwo Kopaszewo.  Projekt dofinansowany został ze środków Powiatu Kościańskiego w ramach konkursu „Ferie na sportowo” oraz Gminę Krzywiń.

Celem projektu było aktywne i pożyteczne zorganizowanie czasu wolnego dzieci na terenie miejscowości którą zamieszkują oraz okolic. Charakter projektu był przede wszystkim sportowy, natomiast organizatorzy przewidzieli też elementy edukacyjne w ramach realizowanych zajęć.

W ramach projektu odbyły się m.in. cztery wydarzenia. Pierwszym z nich były Otwarte Mistrzostwa Rogaczewa Małego w grę „piłkarzyki”. W związku z tym, że młodzi ludzie potrzebują zajęć integracyjnych, ale także rywalizacji zorganizowano w/w turniej. Spore różnice wieku uczestników wcale nie musiały przekładać się na umiejętności. W rywalizacji wzięło udział dziesięć dwuosobowych zespołów, spośród których wyłoniono zwycięzców.

Inną świetną formą wypoczynku były zorganizowane zajęcia świetlicowe z ciekawymi grami planszowymi. Serdeczne podziękowania dla Marcina Maciejewskiego, prowadzącego te zajęcia. Dla młodzieży okazała się to doskonała forma rozrywki. Zajęcia trwały kilka godzin, a młodzież nie nudząc się udowodniła sobie i wszystkim, że nie tylko gry komputerowe w XXI potrafią być ciekawe.

Dwie pozostałe formy, które zorganizowano podczas projektu to zajęcia typowo sportowe. Zorganizowano wyjazd na basen i lodowisko do MOSiR w Kościanie, a także na halę sportową do Jerki, gdzie zostały przeprowadzone rozgrywki zespołowe m.in. siatkówka bazowa, gra w dwa ognie, wspólne ćwiczenia sprawnościowe inne zabawy sprawnościowe przygotowane przez  Błażeja Sobczaka.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanym w realizację projektów, prowadzących zajęcia, opiekunów, rodziców!  Szczególnie uznania dla stałych opiekunów, którzy byli zaangażowani podczas całych ferii, tj. Alicji Maciejewskiej, Marii Majchrzak oraz Beaty Brzozowskiej- Sobczak.

 

Leszek Majchrzak