HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2017 – 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

Dane firmy odbierającej odpady komunalne:
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. – Oddział Kościan, ul. Łąkowa 5, 64-000 Kościan tel.: 65 511 44 80 / www.remondis-sanitech.pl / e-mail: koscian@remondis.pl

  1. W przypadku, gdy w ustalony dzień odbioru odpadów zmieszanych przypada dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbędzie się w następnym dniu niebędącym dniem wolnym od pracy.
  2. Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny 6:00 rano (dotyczy to również zbiórek objazdowych).
  3. Worki z odpadami segregowanymi powinny być pełne i zawiązane. Do worków należy wrzucać puste, zgniecione plastikowe butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!

 

KOPASZEWO

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

odpady komunalne zmieszane każdy poniedziałek miesiąca
odpady komunalne segregowane papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe II poniedziałek miesiąca
dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali od kwietnia do września IV poniedziałek miesiąca
zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 18 marzec, 14 październik 2017; 21 kwiecień, 13 październik 2018; 16 marzec, 19 październik 2019

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

FIRMY I INSTYTUCJE odpady komunalne zmieszane odbiór 1 / miesiąc* I poniedziałek miesiąca
odpady komunalne segregowane (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe) odbiór 1 / miesiąc II poniedziałek miesiąca
dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali od kwietnia do września IV poniedziałek miesiąca

* w przypadku częstszego odbioru – zgodnie z indywidualnym zgłoszeniem właściciela nieruchomości

Harmonogram 2017 – do wydruku >pobierz<
Wysokość stawki za odpady od 01.2017 >pobierz<