Klub Seniora

Główne cechy Klubu Seniora

Klub seniora funkcjonuje już od dobrych 11-stu lat. Największym osiągnięciem ,,Klubu Seniora’’ jest niewątpliwie organizacja wiejskich dożynek w Kopaszewie. Wszystkie Panie należące do Klubu spotykają się podczas żniw i plotą wieńce dożynkowe. W pracach tych niekiedy pomaga kopaszewska młodzież. Jednak w pełni uczestniczą oni w występach artystycznych podczas dożynek.

Liczba członków  ,,Klubu Seniora’’

W tej chwili w skład ,,Klubu Seniora’’ wchodzi 27 seniorek i 1 senior.

Częstotliwość i charakterystyka spotkań ,,Klub Seniora’’ 

Spotkania naszego Klubu odbywają się raz w miesiącu przy kawie i słodkim. Należy tu zaznaczyć, że co miesiąc 4 Panie mają swój dyżur podczas którego obsługują pozostałych. Jednak to nie uniemożliwia im aktywnego spotkania z pozostałą grupą. Na każdym spotkaniu śpiewane są biesiadne piosenki. Tradycją stał się fakt, że Pani, która obchodzi urodziny lub imieniny przynosi cukierki, składane są jej życzenia i śpiewane gromkie ,,STO LAT’’.

W grudniu natomiast odbywa się zawsze spotkanie opłatkowe i wspólne śpiewanie kolęd. Ponadto organizowane są różne wyjazdy np. do kina. Już ośmiokrotnie ,,Klub Seniora’’ wraz z młodzieżą wziął udział w dożynkach archidiecezjalnych.

 Zachęcamy do zapisów do Klubu Seniora w Kopaszewie.