01.12.2016 ZEBRANIE ROBOCZE KOMITETU I WOLONTARIUSZY

W dniu 1 grudnia br., odbyło się zebranie robocze Komitetu. Podczas zebrania ustalono działania pracy na rok 2017 oraz podjęto jednomyślnie decyzję o ponowne wystąpienie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie zgody na przeprowadzanie zbiórek publicznych na rok 2017. Wniosek zostanie sporządzony i wysłany z początkiem stycznia 2017 wraz z rozliczeniem zbiórki za rok 2016.

Ustalono również, że KS KDK zorganizuje KONCERT ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY w Krzywiniu, podczas którego zostanie przeprowadzona kwesta publiczna na renowację kapliczek ze stacjami Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej (nr decyzji: 2016/3100/KS). Przy współpracy Stowarzyszenia Chóru Męskiego „Arion” z Kościana, lokalnej społeczności wsi Kopaszewo oraz Miasta i Gminy Krzywiń, której burmistrz, Pan Jacek Nowak udostępnił na ten cel nieodpłatnie salę widowiskową w Domu Strażaka w Krzywiniu. Koncert zaplanowano na dzień 27 grudnia 2016 roku.