DAROWIZNA 25.08.2017

25.08

W dniu 25 sierpnia odnotowaliśmy wpłatę w postaci darowizny od Pani Marii Chłapowskiej-Naskalskiej na rzecz renowacji kapliczek Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Serdecznie dziękujemy.