OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INFORMACJI W „FAKTACH KOŚCIAŃSKICH”

oświadczenie 26.04

W związku z nieprawdziwymi informacjami prasowymi (Fakty Kościańskie), jakie pojawiły się po koncercie charytatywnym w dniu 23 kwietnia 2017 roku, Komitet Społeczny Kopaszewska Droga Krzyżowa oświadcza i wyjaśnia, iż żadna z kapliczek drogi krzyżowej nie została dotychczas odnowiona przez Komitet. Natomiast w roku bieżącym przewidziane są prace remontowe przy trzech z pięciu kapliczek, które obejmą:

  • skucie starych tynków i wykonanie nowych wapienno-piaskowych, zabezpieczenie ich powierzchni;
  • wymianę pokrycia dachowego z obecnego blaszanego na dachówkę ceramiczną;
  • uzupełnienie brakujących cyfr oznaczających stacje;
  • odnowienie krzyży wieńczących kapliczki oraz uporządkowanie i aranżację najbliższego otoczenia poszczególnych miejsc.

 Komitet Społeczny Kopaszewska Droga Krzyżowa