Konkurs!!!

KONKURS!

Sołectwo wsi Kopaszewo ogłasza konkurs pod nazwą:

,,Kopaszewo w poezji, fotografii i malarstwie‘’

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z naszej wioski
w następujących kategoriach:

– dzieci w wieku przedszkolnym,

– dzieci uczące się w Szkole Podstawowej w klasach I – III,

– dzieci uczące się w Szkole Podstawowej w klasach IV – VI,

– młodzież ucząca się w Gimnazjum w klasach I – III,

– młodzież ucząca się w Szkołach Ponadgimnazjalnych.

Aby wziąć udział w konkursie należy przedłożyć swoją autorską pracę wybierając dowolnie przez siebie wybraną formę (np. poezja lub fotografia lub malarstwo).

Prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem przynależności do grupy wiekowej należy składać do sołtysa wsi Kopaszewo pani Joanny Ziętkiewicz w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca br. Natomiast ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 sierpnia br. podczas Dożynek Wiejskich w Kopaszewie.

Wszystkich ambitnych i chcących sprawdzić swoje zdolności artystyczne serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.