Nowa oferta Funduszu dla osób fizycznych

Informujemy  o planowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2017 realizacji czterech Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne:

  • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017”
  • WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH I LOKALACH MIESZKALNYCH „PIECYK – 2017”
  • INWESTYCJE W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „OZE – 2017”.
  • REWALORYZACJA PARKÓW I OGRODÓW ZABYTKOWYCH „PARKI – 2017”

Trzy z nich mają na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla. Czwarty program dotyczy rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów, wpisanych do rejestru zabytków.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod adresem internetowym: http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html

Informacji w zakresie powyższych Programów udzielają pracownicy Działu Funduszy Europejskich WFOŚiGW:

Justyna Chrzanowska (Kierownik Działu) – tel. 61 8456 212
Maria Apolinarska – tel. 61 8456 249
Katarzyna Bosa – tel. 61 8456 263
Andrzej Dymek – tel. 61 8456 274
Aneta Fiałkowska – tel. 61 8456 271
Mateusz Opaluch – tel. 61 8456 211
Beata Pawełczyk – tel. 61 8456 265
Aneta Sobczak – tel. 61 8456 284
Agnieszka Zboralska – tel. 61 845 62 47