Zarząd OSP

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOPASZEWIE

(KRS: 0000057261, NIP: 6981834907, REGON: 301717305)


Leszek Majchrzak – Prezes
Elżbieta Klak- Wiceprezes
Marcin Rachmajda – Wiceprezes-naczelnik
Anna Sonnenberg- Skarbnik
Beata Brzozowska-Sobczak – Sekretarz-Kronikarz
Piotr Wypłata – Z-ca Naczelnika