Otwarcie placu zabaw w Kopaszewie.

Wspólna inicjatywa sołectwa Kopaszewo, Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń , Rady Miejskiej Krzywinia oraz Dyrektora Zakładu Nasienno-Rolnego Kopaszewo  doprowadziła do powstania placu zabaw w Kopaszewie.

Uroczystego poświęcenia placu zabaw w dniu 15 sierpnia 2015 roku dokonał proboszcz naszej parafii ks. Marian Derkaczewski a następnie głos zabrali nasi goście : Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń  pan Jacek Nowak oraz radny Rady Miejskiej Krzywinia pan Leszek Majchrzak.

Grupa dzieci również przygotowała na tą okoliczność krótki występ artystyczny, dziękując w ten sposób wszystkim, którzy przyczynili się do budowy placu zabaw w Kopaszewie.

Po uroczystym otwarciu poprzez przecięcie wstęgi, którego dokonali :  ks. proboszcz Marian Derkaczewski , Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń pan Jacek Nowak, radny Rady Miejskiej Krzywinia pan Leszek Majchrzak oraz przedstawiciel najmłodszych – Szymon Sonnenberg gromadka dzieci wbiegła na plac zabaw i rozpoczęła zabawę.

Nasza wieś wzbogaciła się o kolejne miejsce zabaw, które służyć będzie dobru dziecka. Niech zabawy ruchowe i sprawnościowe sprawią dzieciom wielką frajdę.

Sołtys wsi Kopaszewo

Joanna Ziętkiewicz