Piesza Kopaszewska Droga Krzyżowa

W dniu 13 września 2015 roku szlak Kopaszewskiej  Drogi  Krzyżowej śladem miłości Zofii z Chłapowskich i Jana Koźmiana w przededniu Święta Podwyższenia Krzyża Świętego przebyło prawie 200 pielgrzymów.

Pomysłodawcą powrotu do tej pięknej tradycji byli : dr Emilian Prałat – historyk sztuki z Turwi,  autor książki ,, Miejsca i Sztuka, Kopaszewo‘’ i wielu innych publikacji oraz Joanna Ziętkiewicz sołtys sołectwa Kopaszewo. Nie można byłoby zrealizować Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej , gdyby nie współpraca Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej wsi Kopaszewo, OSP Kopaszewo, sołectwa Rąbiń,  mieszkańców Kopaszewa, Turwi i Jerki , proboszczów trzech parafii : choryńskiej, rąbińskiej i wyskockiej , dra Macieja Badury oraz wielu sponsorów.

Pielgrzymów powitała starą, ludową piosenką kopaszewska młodzież, następnie po okolicznościowych wystąpieniach pątnicy wyruszyli na szlak. Była wspólna modlitwa, śpiew i opowieści historyczne. Największe zainteresowanie wzbudziła osoba pana Stanisława Chłapowskiego – potomka rodu Chłapowskich.

Na koniec wspólnej wędrówki każdy z uczestników otrzymał certyfikat pielgrzyma i pocztówkę okolicznościową. Taka forma pielgrzymowania wzbudziła uznanie u pielgrzymów, którzy deklarowali swój udział już na przyszły rok.

Dziękuję serdecznie wszystkim za wsparcie pomysłodawców, pielgrzymom za udział i zapraszam do wspólnej, pieszej wędrówki za rok.

Joanna Ziętkiewicz