Sołectwo

Sołtys wsi Kopaszewo
Joanna Ziętkiewicz
Kopaszewo 25/2, 64-010 Krzywiń
[KONTAKT]


Rada Sołecka
Paweł Majchrzak – przewodniczący
Marcin Rachmajda
Piotr Wypłata
Jolanta Walczak
Michał Taczkowski
Mirosław Tasiemski


Komisja Rewizyjna
Maria Sobczak – przewodnicząca
Beata Brzozowska-Sobczak
Teresa Maćkowiak