Sołectwo

Sołtys wsi Kopaszewo
Paweł Majchrzak
[KONTAKT]


Rada Sołecka
Beata Brzozowska-Sobczak – przewodnicząca
Alicja Maciejewska
Marcin Rachmajda
Radosława Stachowiak
Mirosław Tasiemski
Jolanta Walczak
Piotr Wypłata


Komisja Rewizyjna
Joanna Ziętkiewicz – przewodnicząca
Teresa Maćkowiak
Maria Sobczak