Turniej o tytuł : Mistrza Kopaszewa w TENISIE STOŁOWYM

Sołectwo Kopaszewo zaprasza do udziału w otwartym Turnieju o tytuł :

Mistrza Kopaszewa w TENISIE STOŁOWYM – kat. OPEN.

Turniej odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Kopaszewie w dniu 04.12.2016 roku o godz. 14.00.

Ze względu na możliwości lokalowe zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01.12.br. pod nr telefonu 606 891 995

Zgłoszonych uczestników prosimy o wstawienie się w dniu Turnieju do godz.13.30.