V Dożynki Gminne

Sołectwo Kopaszewo zaznaczyło swój udział w V Dożynkach Gminnych w dniu 30.08.2015 roku obecnością sołtysa, radnego oraz delegacją młodzieży z wieńcem dożynkowym, który uwiły mieszkanki Kopaszewa. Wieniec dożynkowy w wersji konkursowej zdobył II miejsce.