Wakacje na sportowo 2019

W dniach 5-9 sierpnia dzieci i młodzież z  Kopaszewa , Rogaczewa Wielkiego, Rogaczewa Małego i okolicznych miejscowości powiatu kościańskiego  uczestniczyli w półkoloniach  zorganizowanych przez Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego przy współpracy sołectw: Kopaszewo, Rogaczewo Małe, Rogaczewo Wielkie.

Ponad 40 dzieci poznawało najbliższą okolicę i rozwijało kondycję fizyczną. Koloniści poszerzyli swoją wiedzę na temat  historii Kopaszewa, zwiedzili kościół św. Marcina w Gryżynie, dworek w Jeziorkach oraz Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. Na tamtejszym wzgórzu, o nazwie Szubienica , dowiedzieli się kiedy powstały osieckie wiatraki i jak wyglądała praca młynarza.

Organizatorzy zadbali też o kondycję fizyczną uczestników półkolonii. Był rajd rowerowy, gry terenowe , kajaki, rowery wodne ,zabawy w kościańskim Nenufarze,  plażowanie i pływanie w jeziorach, a na zakończenie Małe Igrzyska Olimpijskie.

Zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku było możliwe dzięki finansowemu wsparciu powiatu kościańskiego w ramach konkursu „Wakacje na sportowo”, a także wsparciu finansowemu Gminy Krzywiń w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych współpracujących Sołectw w ramach projektu .  Kierownikiem wypoczynku był p. Leszek Majchrzak, natomiast zorganizowanie półkolonii nie byłoby możliwe bez zaangażowanie wielu miejscowych wolontariuszy, w tym m. in.  wychowawców wypoczynku tj.  radnej Joanny Ziętkiewicz,  Alicji Maciejewskiej, Renaty Szlecht, Beaty Sobczak-Brzozowskiej, Marii Majchrzak, Marii Sobczak.