XVII wojewódzko-archidiecezjalne dożynki wielkopolskie.

 

    Tradycyjnie już od wielu lat nasza wieś reprezentuje dekanat krzywiński w wojewódzko- archidiecezjalnych dożynkach wielkopolskich. Tak i było w tym roku. Panie z kopaszewskiego Klubu Seniora pod okiem przewodniczącej przygotowały piękny wieniec dożynkowy i wraz z mieszkańcami Kopaszewa, Choryni i Jerki udały się autokarem na XVII wojewódzko- archidiecezjalne dożynki wielkopolskie, które odbyły się tym razem w Buku w dniu 30.08.2015 roku.

      Członkiniom Klubu Seniora wraz z jego przewodniczącą serdecznie  dziękuję za wkład włożonej pracy i godne reprezentowanie naszej wioski.

                                                                                                                             Joanna Ziętkiewicz

Dożynki archidiecezjalne