Zebranie Wiejskie 1.02.2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Kopaszewa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 01.02.2018 r. o godz. 19:00 w świetlicy.
Będzie to zebranie sprawozdawcze za rok pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Serdecznie zapraszamy!