Zebranie wiejskie! 19.02.2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Kopaszewa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w piątek 19.02.2016 r. o godz. 19:00 w świetlicy. Będzie to zebranie sprawozdawcze za rok pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej. Serdecznie Zapraszamy!