Zebranie Wiejskie 29.09.2015r.

Sołtys i Rada Sołecka wsi Kopaszewo  informuje, że w dniu 29 września 2015 roku tj. wtorek o godz. 19.00  w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania będzie podział funduszu sołeckiego.

 Proponowany porządek zebrania :

1. Otwarcie  zebrania

2. Informacja  ogólna sołtysa

3. Przedstawienie propozycji podziału funduszu sołeckiego i omówienie go.

4. Podjęcie uchwał

5.Dyskusja

6. Zakończenie  zebrania