Zebranie Wiejskie 18.01.2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Kopaszewa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 18.01.2017 r. o godz. 19:00 w świetlicy.
Będzie to zebranie sprawozdawcze za rok pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Serdecznie zapraszamy!